REGULAMIN

1. WSTĘP


1. Właścicielem Serwisu www.dlaludu.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.dlaludu.pl jest firma GRT STUDIO s.c.

2. Regulamin określa warunki użytkowania oraz funkcjonowania Serwisu www.dlaludu.pl .

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa i zakres obowiązków osoby zarządzającej i prowadzącej Serwis.

4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


2. DEFINICJE


1. Właściciel – GRT Studio s.c. Jaśniewski Jakub, Makowski Tomasz.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka instytucja prawna posiadająca konto poczty elektronicznej korzystająca z Serwisu.

3. Treść - wszystkie dane, informacje oraz materiały umieszczane w Serwisie.


3. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno za treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, jak i wszystkie rzeczywiste oraz domniemane szkody, utracone zyski, utraconą renomę oraz dobrą reputację firmy, a także utracone dane przez Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.

2. Zabrania się łamania postanowień regulaminu. Nieprzestrzeganie zasad Serwisu może spowodować zablokowaniem konta danego Użytkownika.

3. Zabrania się publikacji Treści niezgodnych z polskim prawem.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzone przez siebie treści.

5. Publikując Treść Użytkownik zaświadcza, że jest ona prawdziwa, kompletna, zgodna z prawem polskim oraz z prawem autorskim i osobistym.

6. Zakazane jest przekazywanie innym Użytkownikom danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu, w tym loginu oraz hasła.


4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis nie gromadzi danych osobowych.

2. Serwis gromadzi jedynie informacje dotyczące firm. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 nie dotyczy danych o przedsiębiorstwach, w tym osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu www.dlaludu.pl jest dobrowolne.

2. Dodawanie Treści na Serwis jest płatne.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu przez Użytkownika.

4. Zabrania się umieszczania wpisów dotyczących osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

5. Zabrania się odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania informacji uzyskanych z bazy danych Serwisu.

6. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą katalogu.

7. Właściciel ma prawo do edycji każdego wpisu w celu dostosowania go do standardów Serwisu.

8. Właściciel ma prawo do usunięcia każdego wpisu w przypadku, gdy dany wpis będzie niezgodny z zasadami regulaminu.

9.Każdy wpis do katalogu musi zostać zaakceptowany przez moderatora. Do momentu akceptacji wpis nie jest widoczny w Serwisie.

10.Wpis dodany na Serwisie musi być wykonany starannie. Zabrania się nadmiernego stosowania dużych liter.

11.Wpisy dodane na Serwisie powinny być zgodne z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji.

12.W przypadku odnalezienia danych niezgodnych z prawdą Użytkownicy są zobowiązani do zgłoszenia zaistniałego faktu Właścicielowi za pomocą poczty elektronicznej.

13.Zabrania się prowadzenia działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Właściciela lub Użytkowników Serwisu. W przypadku stwierdzenia działania na niekorzyść Serwisu, Właściciel ma prawo zablokować konto danego użytkownika oraz może podjąć działania mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.

14.Zabrania się podejmowania działań utrudniających dostęp do Serwisu innym Użytkownikom.

15.Informacje zamieszczane w Serwisie nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, na które nie ma on wpływu, tj. awaria systemu, awaria urządzeń lub działanie Użytkowników niezgodne z zasadami regulaminu. W wyżej wymienionych
przypadkach Właściciel nie ponosi odpowiedzialności nawet w przypadku utraty danych.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

4. Opinie zamieszczane przez Użytkowników nie są opiniami Właściciela Serwisu.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do edycji wpisów w celu dostosowania ich do standardów Serwisu oraz do usunięcia wpisu w przypadku, gdy narusza on prawo lub zasady współżycia społecznego.

6. Użytkownik publikujący treści niezgodne z prawem może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną wobec Właściciela, a także innych osób i firm.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie innych osób niezgodne z regulaminem Serwisu.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie rzeczywiste oraz domniemane szkody, utracone zyski, utraconą renomę oraz dobrą reputację firmy, a także utracone dane przez Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.


7. REKLAMCJE


1. Użytkownik ma prawo zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Właścicielowi za pomocą poczty elektronicznej. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na ingerencję w Koncie Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości.

2. Reklamacje wynikające z braku znajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Właściciel ma prawo dokonywać zmian oraz aktualizacji w regulaminie. O zmianach w regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani pod adresem www.dlaludu.pl/regulamin/
 
 
 
 
 
 
Created by GRT STUDIO 2012
strony internetowe | sklepy internetowe | pozycjonowanie |
X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.dlaludu.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.